logo
Návody sportnet.online

Úprava detailu sekcie (Widget sekcie, Základné informácie)

1.Otvoriť detail sekcie

2.Kliknúť na tab informácie

3.V bode 3. sa nastavujú základné informácie 

4.V bode 4. sa nastavujú widgety pre sekciu

5.Je potrebné kliknuť na tlačidlo uložiť pre uloženie zmien